Tuesday, August 29, 2006

தெரிந்த கேள்விகள் தெரியாத பதிலகள்-12

மக்களே!!
அடுத்த கேள்விக்கட்டு இங்கே!!

1.ருது எனறால் என்ன?
2. அயனம் என்பது எத்தனை மாதங்களைக் குறிக்கும்?
3. ஹரித்வார் என்பதன் பொருள் என்ன?
4.ஒரு முகூர்த்தம் என்பது எவ்வள்வு நேரம்?
5.கொடிமரத்தில் எத்தனை கணுக்கள் உண்டு?
6 காஞ்சி எனபதன் பொருள் என்ன?
7. பிறக்க முக்தி தரும் இடம் எது?
8. இறக்க முக்தி தரும் இடம் எது?
9. தரிசிக்க முக்தி தரும் இடம் எது?
10. நினைக்க முக்தி தரும் இடம் எது?

விடைகள் :

1.இரண்டு மாத காலம்
2.ஆறு மாத காலம்
3.அமுதம் சிந்திய இடம்
4.ஒன்றரை மணி நேரம்
5.முப்பத்திமூன்று
6.ஒட்டியாணம்
7.திருவாரூர், ஸ்ரீ சைலம்.
8.காசி
9.சிதம்பரம்
10.திருவண்ணாமலை


தொடரும்..

20 comments:

om tat sat said...

1.ruthu - 2 months
2.ayanam - 3 ruthus
3.haridwar - gateway to the gods, gateway to the abode of gods
4.1 muhurta - 48 minutes
6.kanchi - gold
7.Pirakka Mukti - Thirvarur
8.Irakka Mukti - Kasi
9.Tharisikka Mukti - Chidambaram (thillai)
10.Ninaikka mukti - thiruvannamalai

தி. ரா. ச.(T.R.C.) said...

நானும் வழி மொழிகிறேன்

kari_the_sin said...

om tat sat sariyaga badil ezhithi irrukirar! Parattukkal!!!:))
Naan ivvar ezhuthiathai explain panna try seiyaren!

1.& 2.

4 seconds is called an Asu.
6*4 = 24 such Asus constitute a Vinazhika.
60 such Vinazhikas make up a Nazhika ( 24 minutes ).
60 such Nazhikas ( 24 hours ) make up a day.

One Fortnight is made up of 15 days ( Pancha Dasa Ahani Pakshah )

There are two types of Fortnights -The Bright Fortnight ( Shukla Paksha ) & the Dark Fortnight ( Krishna Paksha ).
Two such Fortnights make one month and two months make One Rithu ( Tau Dau Rithu ) .
Six months make one Ayana ( Solstice )
eg( Shan Masa Ayanam Bhavathi ) .
There are two types of Ayanas, The Northern Solstice ( Uttarayana ) and the Southern Solstice ( Dakshinayana ).
eg(Tad Uttaram Dakshinam Cha ).


3. Haridwar: Hari-dhwar or enterance to the eternal abode of Hari. If we visit the deity here , it is equivalent to meeting God in person at vaikuntam.
Additional info:
There is a pushkarnee near this place. This is supposed to be created by Brahma to relieve all men of sins and send them to vaikuntam directly. So if you take bath in this pushkarnee you go directly to heaven.
There is a legend that brahma wanted to prove himself to be the greatest of all gods so he created this but unfortunately , a huge traffic of men and women started to heaven and there was traffic jam on the way! Heaven started overflowing with men! :))
So he had to take his boon back but said that on purnami day once in 48 years when the moon is directly above this pushkarnee , if a person takes bath he goes to heaven. Recently we saw a huge traffic of people in 1996 in this place, a lot of stampede happened and i dont know if they reached heaven! :))

4. 1 muhurtha 48 minutes no more explanation needed here.

5.There is a fascinating explanation about kodimaram by none other than sivavakkiar.

"The temple is constructed in the form of a human being. Assume a person is lying down on his back. His feet will be pointing upwards. That is the gopuram. Count the kumbhas on the gopuram. There are ten, like the toes on one's feet." We enter the temple as if we were entering between the legs of the prone person. And we come to the lingam. If you go to the right, that is the left of the prone person, where the heart would be, is where the Sokkanathar shrine is. The tank (potramaraikulam) represents the human lungs and the flagstaff (kodimaram) stands for the vertebral column. The number of ridges on the kodimaram correspond exactly to the number of vertebrae a human being has. And finally the chief deity is in the position of the brain. And so on."
So if you see the design of it in the top it has the sinusoidal shape with three ridges each representing "neck,chest and lower back"
so answer is 3.

7. ennakku therinju "para mukthi" para endral sivan. para mukthi-chidambaram.
8.9,10 theriyadu...

kari_the_sin said...

One more addon:
the explanation given by sivakkiar is about the meenakshi sundareswar temple..
6. Kanchi is gold..

om tat sat said...

kari_the_sin,
Thanks very much for the
appreciation and i'm very sorry for
my tunglish. I hope you'll learn
the hybrid lingo with very little
effort.

Om.

தி. ரா. ச.(T.R.C.) said...

The world kanchi should have come from kanchanam which means gold.om tat sat and kari-the-sin has added values.

தி. ரா. ச.(T.R.C.) said...

The world kanchi should have come from kanchanam which means gold.om tat sat and kari-the-sin has added values.

Priya said...

thoongi ezhundhu patha ivlo answers.. unga arvaththai paathu enaku romba viyappa irukku!!awesome..
3. hari +dwar though it appears to to be this simple..answer adhu illayaam
4.48 minutes dhaana??baaki minutes enga?? nenga ellarum adhaye sonna enaku doubt varudhu!!
5.????
6.kanchi - gold illayaam!!!
7,8,9,10 right (om tat sat answers)..7kku innoru answer kooda iruku..guess???

kari_the_sin said...

ok,
sorry for giving the wrong info!
Here it goes!

1 muhurtha=2 nadi/ghathi
1 nadi= 1 pala
1 pala= 6 prana
1 prana =45 nimishas
So, 45 *6*2 is the total nimeshas
=540 nimeshas
Is this what you wanted????
nimesha is 1 minute in english
so 540 minutes..

kari_the_sin said...

question # 5: kodimaram has 3 kanukkal
I have given the explanation in the previous post by sivavakkiar.

kari_the_sin said...

The literal meaning of kanchi is "gold girdle or odyanam worn by women" .
But the name was given to this city because of two reasons:
1. It is the only mokshapuri in southern india
2. It is considered the central part of the universe, the center spot or naval spot or (nabhisthana).

Literally all were correct but actually why it was named such was different!
Thats it for now.
For question 7,8,9,10 if you can give some brief explanation through a story or a legend that actually signified the places to be called so, it would be more knowledge disseminated to us!!!

Priya said...

kanchi - odiyanam right answer..
kodimaram - 3 illai...

Priya said...

muhurtham answerum enaku therinju correct illa..
very simple..
kalyana pathrikaiyaa paarunga:)-

om tat sat said...

To my observation the term muhurta
has been used in two different
areas.

1.Sidereal calculation
2.Vedas

According to (1) 1 muhutra = 2 ghatis = 48 minutes. Considering
the option (2) 1 muhurta = 60 mins
= 1 hour.

Om

kari_the_sin said...

As per vedic calculation used for astrology ,i have given the explanation here.

Odiyanam is in the middle of your body so the significance is that knachipuram is the centre point of this universe.. this is the purport or essence!

kodimaram -staff a setha 4 illai endral 3. naan staff serka villai...

kari_the_sin said...

Apparam,
Ghati calculation ayurveda vinadi calculation le mattum use pannaranga..

Priya said...

kodimaram answer is 33. any possible explanations??

kari_the_sin said...

33 is the no of rings that are present of the kodimaram from bottom to top.
What i understood as "kanukkal" was after reaching the top of the kodimaram there will be a perpendicular stick protruding towards the direction of the "raja gopuram" , on this stick where the flag is hoisted, I was saying that there are 3 kanullals or conical shaped kumbams or kanukkals.
This stick in the form of our spinal cord . The 3 kanukkals represent the 3 parts of our body.

Priya said...

oh...now i get what u were saying as three!!!

Jeevan said...

Intersting Priya!! my spiritual knowledge is growing through this blog.